Aktualności

Sterylizacja dziko żyjących kotów

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" w ramach wsparcia uzyskanego ze środków budżetu Gminy Miasta Radomia realizuje zadanie pn. "Pomoc kotom wolno żyjącym poprzez sterylizację/kastrację oraz czasowe ich dokarmianie"

Script logo