Sterylizacja dziko żyjących kotów

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy" w ramach wsparcia uzyskanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego realizuje zadanie dotyczące „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych".

Zadanie polega na:
- zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących
- propagowaniu skutecznej metody jaką jest ich sterylizacja/kastracja;
- czasowym dokarmianiu kotów w okresie jesienno – zimowym.

Zadanie obejmuje koty bytujące na terenie gmin z powiatu radomskiego.

Zgłaszającym się opiekunom będziemy się starali zapewnić pomoc przy łapaniu i dowożeniu zwierząt do lecznicy. Koordynatorzy posiadają specjalistyczny sprzęt: klatki – łapki i transportery.

Kontakt telefoniczny z koordynatorkami akcji:
Joanna tel. 509-482-699 po g. 15:00
Magda  tel. 609-958-565 w godz. 8:00 - 16:00
lub na adres e-mail: 4lapy@4lapy.org.pl oraz poprzez wiadomość na profilu: www.facebook.com/4lapy.org.pl.radom
Akcja trwa do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Zadanie publiczne pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego".

Sterylizacja

Script logo